KLIENT: STARA GAZOWNIA
ROK: 2012

ZAKRES: PROJEKT KONCEPCYJNY
TYP: URBANISTYKA, ARCHITEKTURA

Stworzony program funkcjonalno – przestrzenny wykonany został na podstawie własnych analiz terenu. Głównym celem projektu było stworzenie miejsca uniwersalnego pod funkcję kultury, rekreacji i wypoczynku. Zostało to wykonane przy wykorzystaniu innowacyjnych rozwiązań architektonicznych, jakimi są trybuny na dachu budynku, strefa integracyjna i strefa widokowa na przestrzeń wydarzeń kulturalnych. Również rozwiązanie kina letniego podnosi możliwości wykorzystania miejsca na różnego typu wystawy artystyczne, występy. Istotną kwestią było powiązanie z Korytem Warty w celu połączenia i dopełnienia funkcji towarzyszącym obu miejscom. Niniejsza koncepcja łączy te wszystkie czynniki i tworzy miejsce wyjątkowym dla użytkownika.

Teren został podzielony na 5 stref funkcjonalnych:

  • Strefę kultury – bliska relacja z centrum Starego miasta Poznania,
  • Strefę kultury / edukacji – strefa kultury z dodatkową funkcją edukacyjną dla instytucji akademickich,
  • Strefę sportu – strefę w bliskim kontakcie z wodą dla późniejszego rozwinięcia dziedzin sportowych o sporty wodne na powierzchni Warty,
  • Strefę biur i mieszkań w układzie – biura na pierwszych kondygnacjach, mieszkania na najwyższych – pozwala wprowadzić stały pobyt ludzi na terenie objętym opracowaniem,
  • Strefę rekreacji – czyli całą przestrzeń w bliskim sąsiedztwie z rzeką Wartą,

Ze względu na różny poziom wody w korycie Warty, należy przewidzieć, że zagospodarowany teren doliny będzie w pewnym momencie zalany przy większym przypływie wody. Aby osiągnąć idealne rozwiązanie bez całkowitej rezygnacji z zagospodarowania tej części, należy uwzględnić taki przypadek. Doskonałą opcją jest zastosowanie schodów na całej długości koryta. Różnorodność układu schodów i wykorzystanie spoczników na różnych wysokościach dla stworzenia miejsc wypoczynkowych pozwala na stworzenie całkowicie nowej formy dla tej części. Przy jakimkolwiek podniesieniu terenu, wygląd miejsca ulega zmianie, nie zmniejszając jego użyteczności i podstawowej funkcji.

Istnieje również wariant wykorzystania aktualnych ścian koryta dla wbicia funkcji restauracyjno-kawiarnianej. Z rozszerzeniem o schody i ich spoczniki, tworzy się ciekawa przestrzeń, która mimo powielanej funkcji może nabrać nowej formy wzdłuż terenu.

Most Recent Projects
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search