DOTYCZY: KŁADKA PIESZA
LOKALIZACJA: SWARZĘDZ
ROK: 2015
WSPÓŁPRACA: SMP PROJEKTANCI

ZAKRES: PROJEKT KONCEPCYJNY + ELEMENTY WYKONAWCZE
TYP: URBANISTYKA, ARCHITEKTURA

Koncepcja zakłada rozbiórkę istniejącej kładki oraz budowę nowej kładki w układzie ramowym. Rozpiętość i kąt skrzyżowania obiektu dostosowany będzie do szerokości drogi krajowej nr 92 oraz istniejących chodników dla pieszych pod obiektem.

W wariancie pierwszym zrezygnowano całkowicie z transparentności na rzecz podkreślenia dynamiki kompozycji. Z jednej strony w terenie występuje ruchliwa ulica, z drugiej zabudowa jednorodzinna z małym natężeniem ruchu. Kładka swoim dynamizmem ma zachęcać do przejścia przez granicę urbanistyczną, jaką stanowi ulica Poznańska, z drugiej – ukazywać, że wkracza się w dynamiczną część miasta.

Dla wariantu W1 zaprojektowano jednoprzęsłowy obiekt o konstrukcji stalowej – skrzynkowej z podporami żelbetowymi, monolitycznymi, pełniącymi jednocześnie funkcję obudowy szybów windowych. Poszerzenie oraz skosy ustroju nośnego w rzucie i w widoku kładki zachęcają do uczęszczania trasą.

Wokół szybów windowych (częściowo przeszklonych) z obu stron zlokalizowano schody dla pieszych o konstrukcji żelbetowej. Przeszklenie szybów pozawala na podziwianie perspektywy ulic, z których się przyszło.

Materiałami wykończeniowymi będą ciemnografitowe metalowe elementy stanowiące konstrukcję szybów i balustrad oraz materiały okładzinowe zewnętrznych powierzchni kładki. Ciemna kolorystyka została ocieplona dla przechodniów za pomocą kompozytu drewnianego odpornego na trudne warunki atmosferyczne. Materiał nawiązuje do tradycji przemysłowej Swarzędza.

Related Projects
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search

Widok z torów na kładkę pieszą w Ostrowie Wielkopolskim