10 rzeczy, o których trzeba pamiętać lokalizując nasz budynek na działce

Na co powinniśmy zwrócić uwagę planując budowę domu?

Print

1 Linia zabudowy

Obowiązująca – ścianę domu musimy postawić w tej linii; Nieprzekraczalna – ścianę domu możemy postawić w tej linii lub za nią.

2 Wysokość zabudowy

Warunki zabudowy precyzują jakiej wielkości budynek możemy postawić. Od tego zależy czy nasz dom będzie parterowy, czy piętrowy.

3 Powierzchnia zabudowy

Obrys domu na działce nie może zajmować więcej, niż podano w warunkach zabudowy.

4 Rodzaj dachu

To czy dach ma być płaski, czy skośny określają warunki zabudowy. Czasem znajdują się tam szczegóły takie jak stopień pochyłości, ilość spadków i ułożenie względem ulicy.

5 Ściana zewnętrzna od strony sąsiada

Jeśli sąsiadujemy z działką budowlaną, możemy postawić ścianę w odległości 3 m od granicy, a jeśli występuje w niej okno, obowiązuje odległość 4 m.

6 Śmietnik

Od okien 3m, a od granicy sąsiada 2 m. Można go ustawić zaraz przy ogrodzeniu, jeśli sąsiad ma również tam śmietnik, lub jeśli jest to przy ulicy.

7 Linia rozgraniczająca

Może się zdarzyć, że przebiega ona na terenie naszej działki. Nie możemy jej przekroczyć stawiając ogrodzenie, ponieważ za nią jest już teren drogi, a nie zabudowy.

8 Studnia

Należy ją lokalizować w odległości 5 m od granicy działki i 15 m od szamba.

9 Zbiornik na ścieki

Nie planujmy go bliżej niż 5 m od okien i drzwi oraz nie bliżej niż 2 m od granicy, chyba że sąsiad również posiada zbiornik tak blisko.

10 Miejsca postojowe

Ich ilość zależy od warunków zabudowy. Możemy je przewidzieć w garażu, lub na działce. W tym drugim przypadku musimy pamiętać o zachowaniu odległości min. 3 m od działki sąsiada i min. 7 m od okien pomieszczeń na stały pobyt ludzi (salon, kuchnia, sypialnia, gabinet). Miejsce na auto możemy zaplanować zaraz przy ogrodzeniu, jeśli za nim nie ma działki budowlanej.

 UPDATE:

Pozwolę sobie dorzucić Arka komiks:

komiks01

Leave a Comment

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search